Translations

there must be a better way-eng translation
English
there must be a better way-german translation
German
there must be a better way-italian translation
Italian
there must be a better way-spanish translation
Spanish
there must be a better way-dutch translation
Dutch

Er Moet Een Betere Weg Zijn

De Wijsheid Van Het Luisteren
Naar De Stem Voor God

door Ray Comeau

Deze tekst demonstreert hoe er een verschuiving in je gebruikelijke manier van denken kan plaatsvinden door te leren luisteren naar de Stem voor God vanuit het perspectief van het onwereldse meesterwerk van Jezus: Een Cursus In Wonderen.


DEEL 1

Bewustzijn

Deze tekst begint met wat een opzienbarende verklaring kan lijken:

‘Door van gedachten te veranderen,
kun je de wereld veranderen.’

            Het enige vereiste voor een demonstratie van de waarheid hiervan is jouw toewijding aan het veranderen van je bewustzijn, en dat is alles. Als je ervoor kiest, zul je tegen de tijd dat je deze tekst hebt gelezen een duidelijke ervaring hebben van de stappen die je kunt ondernemen om op systematische wijze je denken te trainen tot een nieuwe manier van zien en luisteren.

Deze transformatie van je geest
zal de wereld veranderen.

            Laten we beginnen. Merk op dat deze tekst jou aanspreekt. Jij bent alles wat er is. Zelfs bij het lezen van deze zin luister je naar een stem in jouw geest. Deze stem is zo vertrouwd dat je hem misschien niet eens hebt opgemerkt. Hij is in je perceptuele denken, een vertrouwde commentator, een verteller, die jou een verhaal vertelt.

            Sla nu je ogen op van deze tekst en kijk langzaam om je heen...

            Observeer hoe deze verteller automatisch tegen je zegt, ‘tafel’ of ‘kopje’ of ‘hand’. Wat je ook ziet, heeft een naam. Het is er in feite niet als het niet benoemd is. De voorwerpen die jouw wereld lijken te vormen, vinden hun oorsprong binnenin. Ze worden niet van buitenaf opgedrongen. Er is enkel jouw subjectieve werkelijkheid. Er is niet werkelijk een wereld, er is enkel jouw wereld.

            Een korte overweging van wat je “ziet” toont je dat je simpelweg niet in staat bent voorwerpen te zien zonder een vloedgolf van verbindingen. Jouw beschrijvende stem vertelt je verhalen over de tafel, het kopje en de hand. Na het doen van deze simpele oefening kun je beseffen dat zien volledig subjectief is, dat jouw stem niet werkelijk iets beschrijft zoals het is, maar enkel zoals je wilt dat het is, gebaseerd op verbindingen uit je verleden.

            Wat denk je van deze bewustwording?
            ‘Ik begrijp het niet’, ‘Hoe zou het anders kunnen zijn?’ ‘Ik ben in verwarring gebracht.’

            Wat je oordeel ook mag zijn, weet dat jouw stem de beoordeler is. Jouw beperkte bewustzijn, d.w.z. je bewustzijn dat enkel beperkt is tot de vertrouwde stem, doet alsof de wereld “van buiten” op een of andere manier afgescheiden is van de wereld “van binnen”, terwijl in feite alles wat je ziet simpelweg een projectie van je ervaringen uit het verleden is, gebaseerd op geslacht, leeftijd, nationaliteit, familie, persoonlijkheid, politieke overtuiging, stand, religie, genetische cellulaire herinnering enzovoort.

            Je kunt dit gemakkelijk testen door een andere persoon die dit boek leest, of twee personen, of vijf, te vragen wat zij erover denken, en dan zou je in cirkels rondrennen terwijl elk van hen beweert dat zijn projectie van een innerlijk, subjectief beeld de objectieve waarheid is en elk persoon denkt dat hij de waarheid in pacht heeft. Heb je een hond weleens zijn staart zien najagen? Stel je voor dat het vijf honden tegelijk zijn. Het is jouw afbeelding.

            Als je toegewijd bent aan het leren om op een andere manier te zien, blijf dan lezen. Je hebt de eerste stap al genomen door je ervan bewust te zijn dat je ziet door, uit gewoonte, naar de verkeerde stem te luisteren. Met dit bewustzijn kun je beginnen met het trainen van je geest om in een ervaring te komen van het luisteren naar de enige Stem, de Stem namens God, de Heilige Geest. Toewijding is inderdaad krachtig.


DEEL 2

Vergeving

            De enige manier om de Stem namens God te horen, daar waar de Waarheid verblijft, is door het laatste ding te doen dat je ooit zou willen doen: bereid zijn om voor een moment jouw bekende, beschrijvende ego los te laten. De kosmische grap is natuurlijk dat je vasthoudt aan niets, en dat je op het moment dat je loslaat zult ontdekken dat iets anders zijn intrede zal doen op de plaats die zich opent.

            Je kunt niet weten wat zijn intrede zal doen, tot je loslaat. Je kunt niet zowel vasthouden en weten. Je moet vertrouwen op het loslaten. Dat is net zo angstig als van een steile rots afspringen.

            Dat doet me denken aan een scène in een film waarin de hoofdrolspeler de grote, angstige stap neemt, enkel door te vertrouwen. In Indiana Jones and the Last Crusade, komt Indiana Jones, die buiten zichzelf zoekt naar de Heilige Graal, terecht bij een afgrond. Hij staat aan de rand van deze gigantische kloof die te breed is om over te springen, maar een boek van wijsheid heeft hem onderwezen dat ‘enkel de sprong van het hoofd van de Leeuw zal bewijzen wat hij waard is’. Staand voor het hoofd van de Leeuw, gevormd door rotsen, zegt hij: ‘Het is een sprong in vertrouwen.’ Hij plaatst zijn hand over zijn hart, staat voor een moment stil, elf seconden in de film,  en vermant zich. Dan gaat langzaam zijn been omhoog, hij balanceert op zijn rechtervoet, zet in vertrouwen een stap vooruit en komt met zijn volledige gewicht terecht op een smalle balk die onzichtbaar voor hem is omdat het een optische illusie is. Hij werd gered door wat voor zijn ogen onzichtbaar is, maar wat altijd aanwezig is en alleen door vertrouwen ontdekt kan worden.

            Je hoeft deze sprong niet alleen te maken. Je bent niet alleen. De brug naar het horen van de Stem namens God staat al, en stond altijd al, klaar. Het loslaten van jouw stem vereist enkel je vertrouwen en toewijding.

            Gelukkig bevinden we ons nu in een tijd waarin we van een handboek zijn voorzien – een boek van wijsheid – voor deze grootse ongedaanwording; een procedure waarin je geest stap voor stap wordt getraind in een nieuwe manier van luisteren naar de enige Stem die er is. Dit handboek is, natuurlijk, Een Cursus In Wonderen van Jezus. Zijn onwereldse meesterwerk voorziet ons in een tekst, een handboek voor leraren en 365 lessen: één voor elke dag van het jaar. Elk van deze lessen kan voorzien in het ongedaan maken van onze gebruikelijke gedachtenpatronen, maar omdat we nogal traag van begrip zijn, en nogal lui zijn geworden door het luisteren naar en vertrouwen op het bekende gedreun van het ego, hebben we alle 365 lessen nodig. Jezus zegt ons al vroeg in Zijn tekst dat je veel te tolerant bent tegenover het afdwalen van je geest en je vergoelijkt passief de miscreaties ervan.
Tekst.2.VI.4:6 ( Dit betekent Tekst, Hoofdstuk 2, Deel VI, paragraaf 4, zin 6)


Onthoud dat je, om je bewust te worden van een andere Stem, eerst het volume van je stem zachter moet zetten, de stem die je gebruikt om deze zin te zeggen. Door je te leren afwenden van je onophoudelijke, gebruikelijke stem kun je afgestemd worden op de Stem voor God. Dat je stem je natuurlijk, normaal, gebruikelijk, gewoon of bekend voorkomt, betekent niet dat hij werkelijk is. Wanneer je je afstemt op het geluid van je Werkelijke Stem zul je ontdekken dat Vreugde, Liefde, Sereniteit en Waarheid volledig natuurlijk zijn, omdat ze je ware aard zijn, en dat jouw meelijwekkende stem onnatuurlijk, abnormaal, ongewoon, ongebruikelijk en onbekend is. Maar laat ik terug gaan naar mijn verhaal over de wijsheid van het leren luisteren.

Laten we de grootse taak van het ongedaan maken voortzetten door ons tot de les van de 49ste dag te wenden: Gods Stem spreekt tot mij, heel de dag.

Het is heel goed mogelijk de hele dag te luisteren naar Gods Stem zonder je gewone bezigheden op enigerlei wijze te onderbreken. Dat deel van je geest waarin de waarheid woont, staat in voortdurende communicatie met God, of jij je hiervan nu bewust bent of niet.
Les 49.1:1,2

Ongelofelijk! De stille, vredige Stem namens God bevindt zich nu in je geest en spreekt tot je. Kun je haar horen? Waarschijnlijk niet, simpelweg omdat je luistert naar het andere deel. Dit is hoe Jezus dat andere deel beschrijft:

Het andere deel van je geest functioneert in de wereld en gehoorzaamt de wetten van de wereld. Het is dit deel dat constant afgeleid, ontregeld en uiterst onzeker is. Les 49.1:3,4

Dit deel is een ongebreidelde illusie, uitzinnig en verscheurd, maar zonder enige vorm van werkelijkheid. Les 49.2:3

Ga aan alle schrille kreten en ziekelijke fantasieën voorbij die jouw werkelijke gedachten verhullen en die je eeuwige verbinding met God versluieren. Verzink diep in de vrede die jou voorbij de uitzinnige, rumoerige gedachten, taferelen en geluiden van deze waanzinnige wereld wacht. Je woont hier niet. Les 49.4:3-5

Herinner je je het moment waarop je je ogen opsloeg en je de objecten om je heen zag? Blijf aanhoudend het idee in overweging nemen dat deze objecten simpelweg subjectieve voorstellingen zijn die hun oorsprong in je geest vonden en die naar buiten geprojecteerd werden. Dat is waarom het een waanzinnige wereld is. Jij hebt haar bedacht. Je woont hier niet.

We proberen jouw werkelijke thuis te bereiken. We proberen de plek te bereiken waar je werkelijk welkom bent. We proberen God te bereiken. Les 94.4:6-8


Tegen de tijd dat we bij les 49 aankomen, hebben we in de loop van 48 dagen 48 lessen beoefend voor het ongedaan maken van de greep van de schrille kreten en ziekelijke fantasieën van het ego. Jezus begint zijn revolutionaire werkboek met deze compromisloze verklaring:

Les 1: Niets wat ik zie betekent iets. Herinner je je wat je zag toen je in de kamer rondkeek? Op dat punt dacht je dat het iets betekende, simpelweg omdat jij betekenis gaf aan een object.

Les 2: Ik heb alles wat ik zie alle betekenis gegeven die het voor mij heeft. Jouw betekenis waren enkel associaties uit het verleden die gebaseerd waren op je geslacht, leeftijd, nationaliteit, genetische cellulaire herinnering enzovoort.

Les 3: Ik begrijp niets wat ik in deze kamer zie. Kijk nu om je heen en begin met het loslaten van de macht van je erbarmelijk kleine stem. Jouw inzicht wordt simpelweg gevormd door associaties met het verleden.

Je zegt misschien nog: “Ik begrijp het niet”, maar je begint misschien in te zien dat jouw begrip geen rol speelt. Het gaat om het loslaten.

De bedoeling van deze oefeningen is je te helpen je geest te bevrijden van alle associaties met het verleden, de dingen precies te zien zoals ze zich nu aan jou voordoen en te beseffen hoe weinig je werkelijk van ze begrijpt. Het is daarom essentieel dat je bij de keuze van de dingen waarop het idee van vandaag toegepast zal worden, je geest volkomen open houdt en niet door oordelen laat hinderen. Voor dit doel is een ding hetzelfde als een ander, in gelijke mate geschikt en daarom in gelijke mate nuttig.  Les 3:2

Kijk eens naar de systematische stappen van het ongedaan maken. Lees eenvoudig de titels van de volgende 8 lessen.

  1. Deze gedachten betekenen niets.
  2. Ik  ben nooit overstuur om de reden die ik denk.
  3. Ik ben overstuur omdat ik zie wat er niet is.
  4. Ik zie alleen het verleden.
  5. Mijn geest is voortdurend bezig met voorbije gedachten.
  6. Ik zie niets zoals het nu is.
  7. Mijn gedachten betekenen niets.

 

Jouw toewijding aan het loslaten van associaties met het verleden is het enige vereiste, waarbij je zegt: “Niet dit, niet dit”, om toe te staan dat er iets nieuws bij je binnenkomt. De Heilige Geest zal de rest doen. Jezus toont je in deze paragraaf precies hoe je kunt loslaten:

 Kijk bijvoorbeeld eens naar een kopje. Zie je een kopje, of kijk je slechts opnieuw naar je vroegere ervaringen van het oppakken van een kopje, dorst hebben, drinken uit een kopje, voelen hoe de rand van een kopje tegen je lippen drukt, ontbijten, enzovoort? En zijn je esthetische reacties op het kopje niet ook gebaseerd op vroegere ervaringen?  Hoe zou je anders kunnen weten of dit soort kopje zal breken als je het laat vallen? Wat weet je van dit kopje behalve wat je in het verleden hebt geleerd? Je zou geen enkel idee hebben van wat dit kopje is, als je dat niet in het verleden had geleerd. Zie je het dan werkelijk?                                                                                                          Les 7:3

Door los te laten, door alles los te laten, bereid je je erop voor een andere Stem te horen. Je geeft uiteindelijk je gehechtheid aan je verhalende stem, je ego, op en je herkent dat de stem van het ego in waarheid geen enkele bron heeft. Die handeling van de geest wordt vergeving genoemd. Het heeft niets te maken met de zogenaamde objectieve wereld. Vergeving heeft alles van doen met het veranderen van gedachten zodat je een heldere weerspiegeling van je nieuwe geest ziet.

Onder jouw woorden staat het Woord van God geschreven. De waarheid maakt je nu van streek, maar wanneer jouw woorden zijn uitgewist, zul je de Zijne zien. Dat is het ultieme doel van deze oefeningen. Les 12:5-7

Luister in je geest naar de zachte stem van Jezus die deze woorden tot je spreekt.

Het deel dat luistert naar de Stem voor God is kalm, altijd in rust en geheel zeker. Het is werkelijk het enige deel dat er is... Probeer je te identificeren met het deel van je geest waar voor altijd stilte en vrede heerst. Probeer te horen dat Gods Stem je liefdevol roept en je eraan herinnert dat je Schepper Zijn Zoon niet vergeten heeft.     Les 49:2

We zullen werkelijk proberen Gods Stem te horen die jou aan Hem aan aan jouw Zelf herinnert. We zullen deze hoogst vreugdevolle en heilige gedachte met vertrouwen tegemoet komen, wetend dat we hiermee onze wil verbinden met de Wil van God. Hij wil dat je Zijn Stem hoort. Hij gaf die aan jou om te worden gehoord.            Les 49:3

Luister in diepe stilte. Wees heel stil en open je geest.          Les 49:4

Dit is de wijsheid van het luisteren.


DEEL 3

Help

Je kunt nu zien dat je je werkelijk op het pad naar de vrede bevindt. Je bent je ervan bewust dat je de wereld op een andere manier kunt zien. Je begint beetje bij beetje je gebruikelijke denkwijze ongedaan te maken en je maakt plaats voor de vrede van God. Je begint de wijsheid te ervaren van het luisteren naar een ware Stem, waarbij je je greep op je andere stem loslaat. Je bent toegewijd aan het vinden van een betere weg. Terwijl je bewustzijn verandert, verandert tevens jouw wereld. De wereld is enkel in je geest. En omdat dat waar is, is de macht om te beslissen aan jou. Je kunt zien dat je vrij bent.

Een van de grootste vreugden van het bewandelen van dit pad van vrede is de vreugde van ontdekking. Wanneer je begint te luisteren naar de enige Stem die er is, maak je ontdekkingen omdat je ziet dat er een geheel nieuwe weg is, waarbij je rechtstreeks ervaart dat er inderdaad een betere weg is. Ik heb deze rechtstreekse ervaring onlangs in een prozagedicht uitgedrukt.

 

ER IS ENKEL NU

Hier, in mijn geest, op dit moment, is er enkel nu.

Het nu is een schone en ongemarkeerde lei, (Les 192, 4:1) de natuurlijke geestestoestand. (Les 161.2:1)

Deze geestestoestand is een open kanaal voor het ontvangen van de Stem voor God.

Dit kanaal is altijd en reeds open.

Ik kan er enkel nu, op dit moment, voor kiezen me ervan af te wenden door af te stemmen op een ander kanaal; mijn stem, de stem van het valse, verhalende zelf dat onophoudelijk spreekt.

Mijn afwenden weerhield de Stem voor God niet van zijn uitzending, het was enkel mijn bewustzijn dat veranderde.

Het kanaal is altijd en reeds open.

Ik kan niet tegelijkertijd op beide kanalen afstemmen.

Het is altijd mijn keus: welke stem?

Deze stemmen nemen de vorm van gedachten aan.

De gedachten van mijn onwerkelijke zelf nemen de vorm aan van verhalen over wat ik zie, hoor, proef, ruik en aanraak.

Deze verhalen zijn gedachtenbeelden die zich door mijn geest heen afspelen en die plaats lijken te vinden op het podium van de wereld buiten mijn geest.

Er is enkel binnenin. In mijn geest bevindt zich enkel het nu.

Wanneer ik volledig in beslag word genomen door deze gedachtenbeelden, ben ik niet in staat de Stem voor God te horen die constant en liefdevol tot me spreekt.

Door de Genade van God, wanneer ik vermoeid ben geraakt door deze gepreoccupeerdheid met gedachtenbeelden, is mijn geest nu voldoende geoefend om om hulp te vragen door van kanaal te veranderen.

Het enige vereiste is mijn kleine beetje bereidheid tot het loslaten van mijn dierbare verhalen, mezelf te vergeven voor wat ik nu weet dat ik mezelf aandoe, me te richten op het bewustzijn van de Stem van de Heilige Geest.

In deze geestestoestand ervaar ik stilheid, de vrede van God. Rustend in deze sereniteit ben ik ontvankelijk voor de Wil van God, het Uwe en niet het mijne.

Het andere kanaal blijft uitzenden.

Dat is gewoon wat het doet.

Dat is gewoon wat ik doe; ik ben verantwoordelijk.

Maar de greep, de betovering,  is verzwakt.

Ik vraag om hulp en ze is verdreven.

Maar in het volgende moment voel ik de verleiding om op haar betovering in te gaan.

Oeps. Ik herinner me om hulp te vragen.

En nu ben ik vrij.

Dat moment is nu.

Er is enkel nu.


DEEL 4

 

VREDE

Nu kun je de verklaring aan het begin van deze tekst lezen en je realiseren dat het uiteindelijk toch niet zo schokkend is:

‘Door van gedachten te veranderen,
kun je de wereld veranderen.’

Deze bewering kan in feite je onafhankelijkheidsverklaring worden. Het is jouw verklaring dat je vrij bent om naar de Stem voor God te luisteren. Je bent niet langer ondergeschikt aan je verhalende, onware stem van het ego.

Je weet nu dat wat jij in de wereld ziet simpelweg een projectie van je geest is. Er is geen wereld los van jouw projectie. Wereldvrede begint bij jou. Je kunt vertrouwen op de Cursus In Wonderen van Jezus om je geest op systematische wijze te trainen in een andere manier van denken. Zijn woorden zijn altijd voor jou bestemd. Kijk eens naar Zijn ‘Inleiding’ tot  Zijn onwereldse meesterwerk.

INLEIDING

Dit is een cursus in wonderen. Het is een verplichte cursus. Alleen de tijd waarop je hem doet staat jou vrij. Vrije wil betekent niet dat jij het leerplan kunt vaststellen. Het betekent alleen dat je kunt kiezen wat je op een gegeven moment wilt doen. De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is. Het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is kent geen tegendeel.

Deze cursus kan daarom heel eenvoudig aldus worden samengevat:

Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.
Hierin ligt de vrede van God.

Juist nu, door het lezen van dit boekje, begin je de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde. Je voornaamste blokkade is dat je luistert naar de verkeerde stem. Maak je geen zorgen. Die stem bestaat alleen in jouw geest. Hij is niet waar. Die herkenning is een activiteit van de geest die tot vergeving leidt. Nu kun je verder gaan met je ware werk, en niet je drukke werkzaamheden. Jij bent Gods Heilige Zoon. Uw wil geschiede. Niet mijn wil. Uw wil. En zoals je geest getransformeerd wordt, transformeert jouw wereld. Er is enkel jouw wereld.

Het maakt niet uit hoe geoefend je wordt, het blijft een kwestie van vergeten en herinneren. We hebben geheugensteuntjes nodig om te herinneren. Ik schreef dit gedicht en leerde het uit mijn hoofd om aan mezelf voor te dragen wanneer ik voor een moment vergeet dat er maar één Stem is, hoe dominerend mijn stem ook mag zijn.

De Wijsheid Van Het Luisteren
Naar De Stem Voor God

Ik ben toegewijd aan het veranderen van mijn denken
door
de Heilige Geest om hulp te vragen
om
mijn afgescheiden, verhalende stem te vergeven
zodat
wat ik hoor in mijn geest
enkel
de Stem voor God is
en daardoor
is wat ik zie in de wereld
enkel
de onbetwistbare weerspiegeling van het gezicht van Christus
want
door het veranderen van mijn denken, verander ik de wereld
en zo
ben ik totaal verantwoordelijk voor wat ik zie.

Als ik jou was zou ik zo snel mogelijk de Cursus In Wonderen van Jezus willen vinden om in hevig verlangen les 1 te lezen en te beginnen met de oefening:

Niets wat ik zie betekent iets.


Raymond H. Comeau, Ph. D.
Leraar van God, Endeavor Academy
chris.ray@verizon.net
www.throughamirrorbrightly.com
Tel: (USA) 608 254-4431